Friday Nocturne in 'De Koer'

Friday Nocturne in 'De Koer'

Vrijdag de 13de (oktober, 2017) was het een nocturne over depressie en herstel georganiseerd door De Koer. Het heeft in het kader van de week van de Geestelijke Gezondheid plaats gevonden.

Op deze dag waren er verschillende activiteiten georganiseerd (zie flyer links). Mijn voorstel was om een symbool van deze dag te creëren. Iedereen kon eigen ervaringen en bedenkingen over het geestelijke delen door ze op een stukje fragile Japanse rijstpapier te schrijven en door deze papierstukjes op het constructie van hout en metaal vast te maken.


Friday 13th (October, 2017) became a Nocturne about depression and recovery which was organised in 'De Koer'. The event took place as a part of 'Week of Mental Health'.

There were different activities on this day (see the flyer). My proposition was to create a symbol of the day. Everyone could share his or her own experience and thoughts about the mental issues. They needed to write them down on a piece of fragile Japanese rice paper and hang them on a construction made of wood and metal.