Een project in samenwerking met Kim Snauwaert

Hoewel ik in mijn werk een grotere nadruk leg op het belang van een participatieve praktijk is er een grote gelijkenis te vinden in ons werkproces en manieren van kijken. Wij vertrekken beiden vaak vanuit autobiografische elementen die ook een universeel karakter dragen. Daarbij spelen wij ook beiden met verschillende registratie- en documentatiestrategieën die de basis vormen voor ons werk.

Mijn verblijf in België wordt beperkt tot de duur van mijn studies. Ondanks mijn beheersing van de Nederlandse taal, mijn behaalde diploma in België, mijn artistieke praktijk en het vele vrijwilligerswerk dat ik uitvoer heb ik volgens gestandaardiseerde quota geen gegronde reden om nog langer in België te verblijven. Met het oog op het verkrijgen van een verblijfsvergunning en vanuit de wens om onze 'duurzame levensgemeenschap’ in stand te houden 1 hebben wij beslist te trouwen en dit proces als kunstenaars vast te leggen en te delen.

De verschillende beweegredenen voor ons huwelijk worden de grond van dit werk. Ons proces wordt deels een onderzoek over wat als schijnhuwelijk wordt gedefinieerd en wat niet.

Focuspunten zijn het interpersoonlijke, de fysieke en emotionele restricties alsook het onderzoeken en vinden van vrijheden binnen de definities van het huwelijk. De kern van ons werk is het in vraag stellen van en het reflecteren over onze verschillende motivaties om te trouwen.

Trouwen wij uit liefde? Welk soort liefde? Hoeveel moet je van elkaar houden om te kunnen trouwen? Hoe meet je die liefde? Hoe en tot in welke mate beïnvloedt de publieke sfeer onze relatie? We zwerven tussen liefde en medeleven, traditionele waarden en principes, tussen blijven en de angst om te verdwijnen.

Wat wij met andere woorden onderzoeken, is hoe een geïnstitutionaliseerd systeem en wetten kaders bepalen waar wij al dan niet binnen passen. Dit doen we door een huwelijk aan te gaan dat eventueel als schijnhuwelijk zou kunnen worden bekeken. Wie kan dat bepalen en wat zijn de vereisten voor een huwelijksrelatie? Al deze verschillende opvattingen/ registraties/beelden en documentaires worden samengevoegd en verzameld. Zo cureren wij als kunstenaarskoppel onze eigen relatie op wat uiteindelijk moet resulteren in een tentoonstelling/ publicatie.