Lieve Kim,

Wanneer wij het hebben besloten om te gaan trouwen kenden wij elkaar nauwelijks. Voor jou was het uit pure naastenliefde. Voor mij was het woord 'naastenliefde' nog onbekend. 

Ik zou met niemand anders dan jou willen of kunnen trouwen, zelfs als mijn situatie als 'nood' beschouwd kan worden. Juist omdat je deze machtsverhouding had gezien en wou voorkomen. En ook omdat je overtuigd bent in je eerlijkheid en openheid. En omdat je zo zacht bent. En omdat je zo mooi bent. 

Hoe meer ik jou leer kennen, hoe meer ik van je hou.

Anyuta

'Selling' the marriage. BUDA, Kortrijk, 2017

'Selling' the marriage. BUDA, Kortrijk, 2017


Omschrijving

Description

Een project in samenwerking met Kim Snauwaert

'Tussen ons' is buiten een echt huwelijk ook een durationeel, multidisciplinair artistiek proces waar wij als kunstenaarskoppel onze huwelijksrelatie cureren.

Wij trouwen, onder andere, omwille van een ‘verblijfsrechtelijk voordeel’ (middel) maar met de duidelijke intentie een ‘duurzame levensgemeenschap’ te kunnen stichten (doel).

Dat laatste is volgens het wetboek de belangrijkste vereiste voor een legitiem huwelijk. Ons artistiek proces bestaat er deels uit zich te verhouden tot wat die ‘duurzame levensgemeenschap’ precies inhoudt, niet enkel rekening houdend met juridische vereisten maar ook met maatschappelijke verwachtingen die onze relatie bewust en onbewust beïnvloeden. Daarbij interesseren wij ons in het nader penetreren van verschillende culturele modellen die zich op het eerste zicht als beslissend en gedetermineerd presenteren. Zijn zij echt zo beslissend en gedetermineerd? 

Al deze verschillende opvattingen/ registraties/beelden worden verwerkt in verscheidene performatieve acties, publicaties, video’s en tentoonstellingen.

A project in collaboration with Kim Snauwaert.

Besides being an actual marriage, this marriage is as well a durational, multidisciplinary artistic proces where we, as an unconventional couple and artists, curate our love for each other.

We are marrying, amongst other reasons, for me to obtain a residential status (mean) but with a mutual clear intention to create and maintain a sustainable community life (end).

This somewhat vague notion of 'sustainable community life' is the base requirement for a 'pure' or 'real' marriage according to the Belgian Book of Law. The artistic proces entails partially a search in how to relate to, and define this 'sustainable community life', since no definition is given in this law book. Hereby, we research the expectations, dogma's and needs, not only towards ourselves but likewise on a juridical and societal level. It is in our interest to further penetrate different cultural models of marriage, who at first sight present themselves as decisive and determined. But are they really?

This whole proces is transformed into a multidisciplinary work: performative actions, publications, video's and exhibitions.

AW_the marriage_2017_november_18_1.jpg

Planning

 1. Marriage Proposal
  (April 2017, Croxhapox
 2. The Marriage Contract: Conversation 1
  (July 2017, Gouvernement-Vooruit)  
 3. 'Selling' the Marriage  
  (November 2017, Buda Nextfestival
 4. Marriage Contract: Conversation 2
  (t.b.d.)
 5. Marriage
  (stadhuis Gent, autumn 2018)
 6. Wedding (party)
  (August, 2018)
 7. Honeymoon
  (Russia, summer 2019, Buda
 8. Exhibition  
  (autumn 2019) 
 9. Belgianing party
  (autumn 2019)
 1. Het aanzoek
  (april 2017, Croxhapox
 2. Huwelijkscontract:Bespreking 1
  (juli 2017, Gouvernement-Vooruit)  
 3. 'Verkopen' van ons Huwelijk  
  (november 2017, Buda Nextfestival
 4. Huwelijkscontract:Bespreking 2
  (n.t.b)
 5. Huwelijk
  (stadhuis Gent, najaar 2018)
 6. Huwelijksfeest
  (augustus 2018)
 7. Huwelijksreis
  (Rusland, zomer 2019, Buda
 8. Eindtentoonstelling  
  (najaar 2019) 
 9. Verbelgingsfeest
  (najaar 2019)

Instagram

De hashtag #wemakeagreatpear💍 is een werk op zich. Wij gebruiken de populaire sociale mediakanaal om de realiteit te weergeven waarbij wij onze relatie cureren.

The hashtag #wemakeagreatpear💍 is a work as such. Popular social media channel that represents the reality where we curate our relationship.