Dit project is begonnen toen ik een voorstel heb gedaan om een kunstwerk over de Bloemekenswijk te maken. Het was helemaal open: het kon een liedje zijn, het kon een reeks foto’s zijn of nog iets anders.

Dit project is begonnen toen ik een voorstel heb gedaan om een kunstwerk over de Bloemekenswijk te maken. Het was helemaal open: het kon een liedje zijn, het kon een reeks foto’s zijn of nog iets anders.

Stap 1

Ik organiseerde een bevraging waarbij mensen konden vertellen wat hun associaties met de wijk zijn.

Een gans nieuwe kijk op Gent. Ik ben net verhuisd en heb al in verschillende buurten gewoond maar geen een ervan leken op de Bloemekenswijk. Een dorp met veel diversiteit binnenin een stad.
Een wijk met een multiculturele samenleving zoals in de planten en dierenwereld.
Een relatief rustige multiculturele wijk waar ik me zeer thuis voel.
De straatnamen met bloemennamen, de buurtfeesten en activiteiten en een beetje nostalgie uit de kindertijd toen zat bijna iedereen tijdens de zomer buiten aan de deur.

Multiculturaliteit en straatnamen met bloemennamen kwamen vaak terug in deze bevraging.

Stap 2

Er volgde een reeks brainstorms op verschillende locaties waar we samen hebben gedacht wat voor kunstwerk voor de Bloemekenswijk zal passen. Één van de ideeën was een “Christotje op zijn Bloemekenswijks”. Watertoren inpakken met bloemenpatronen. De stof waarop bloemen gerukt worden refereert naar de geschiedenis van de wijk: die is voor UCO-fabriek gebouwd. En wat produceerde UCO? Het is het meest voor de productie van jeans bekend maar oorspronkelijk waren het linnen. De bloemen zelf refereren zowel naar de straatnamen als naar de diversiteit van de wijk.

Stap 3

Om bloemenpatroon voor de watertoren te ontwerpen heb ik Soraya Wancour (ze staat trouwens achter ethische kledinglijn AMA) uitgenodigd. Samen hebben Soraya, ik en ongeveer 100 buurtbewoners van verschillende leeftijden, geslachten, sociale statussen etc in een reeks workshops bloemenpatronen ontworpen. Deze komen op de watertoren.

_MG_8222.jpg

Stap 4

Realisatie. Ondertussen zijn alle benodigde vergunningen gekregen (Farys de eigenaar, dienst Monumentenzorg, overige stadsdiensten). Uitvoerende organisatie is ook al gekozen: Vrije Ruimte & Maximum Image. Die zorgen ervoor dat de watertoren op het meest geschikte manier ingepakt wordt (dat gebeurt met behulp van 3 alpinisten!), geven garantie voor 2 jaar (en zeggen dat het allicht langer goed zal blijven) en zullen het ook achteraf verwijderen. Nu moeten we nog ontbrekende som geld verzamelen en dan is het binnen enkele dagen gerealiseerd. Er wordt een crowdfunding campagne opgestart: de deelnemers ervan krijgen dan recht op 1 vierkante meter van de watertorenbekleiding nadat het verwijderd is.

postkaart voorkant.png