Wijktotems Binnenstebuiten

Dit project is een verlenging van enkele projecten die ik in 2017 ondernam: 'We Are Happy When We Make This', 'Symbolen: Schipperskaai', '(on)gelukkig symbool'.

Het doel is twee kunstwerken te creëren in twee Gentse buurten: de Brugse Poort en de Bloemekenswijk. De kunstwerken dienen in samenwerking met de buurtbewoners gemaakt te zijn, onafhankelijk van hun leeftijd, geslacht, arbeidsmarktpositie en andere kenmerken.

Deze werken zullen de identiteit van deze twee wijken weergeven. Enerzijds, is het de zoektocht naar de manieren van uiten van deze groepsidentiteit. Anderzijds, is het communicatie naar de buitenwereld toe.

'District' Totems Inside Out

This project is a continuation of the research from a few projects from 2017: 'We Are Happy When We Make This', 'Symbolen: Schipperskaai' en '(on)gelukkig symbool'.

The aim is to create two artworks for two neighbourhoods in Ghent: the Brugse Poort en the Bloemekenswijk. The artworks are meant to be made in collaboration with the inhabitants regardless their age, sex, employment situation or any other personal characteristic.

These works will present the identity of the two neighbourhoods. On one side, it is a search of the ways of expression of this groups identity. On the other side, it is a communication to the outside world.