Wijktotems Binnenstebuiten

Dit project is een verlenging van enkele projecten die ik in 2017 ondernam: 'We Are Happy When We Make This', 'Symbolen: Schipperskaai', '(on)gelukkig symbool'.

Het doel is twee kunstwerken te creëren in twee Gentse buurten: de Brugse Poort en de Bloemekenswijk. De kunstwerken dienen in samenwerking met de buurtbewoners gemaakt te zijn, onafhankelijk van hun leeftijd, geslacht, arbeidsmarktpositie en andere kenmerken.

Deze werken zullen de identiteit van deze twee wijken weergeven. Enerzijds, is het de zoektocht naar de manieren van uiten van deze groepsidentiteit. Anderzijds, is het communicatie naar de buitenwereld toe.

'District' Totems Inside Out

This project is a continuation of the research from a few projects from 2017: 'We Are Happy When We Make This', 'Symbolen: Schipperskaai' en '(on)gelukkig symbool'.

The aim is to create two artworks for two neighbourhoods in Ghent: the Brugse Poort en the Bloemekenswijk. The artworks are meant to be made in collaboration with the inhabitants regardless their age, sex, employment situation or any other personal characteristic.

These works will present the identity of the two neighbourhoods. On one side, it is a search of the ways of expression of this groups identity. On the other side, it is a communication to the outside world.  

 

BLOEMEKENSWIJK

Het doel van dit project is een kunstwerk te creëren in de Bloemekenswijk. Wie kan het best iets over een buurt vertellen? Uiteraard zijn bewoners, mensen die er werken en mensen die er voor andere redenen vaak in de buurt komen. Daarom dient dit kunstwerk in samenwerking met de buurtbewoners gemaakt te worden, onafhankelijk van hun leeftijd, geslacht, arbeidsmarktpositie en andere kenmerken.

Patroon 1.jpg

Op dit moment hebben wij al aan 40tal buurtbewoners over hun mening over de wijk en/of over het project gevraagd. Heeft u ook iets te vertellen? Interessant! Contacteer ons.

Wat bij de meeste mensen vaak terug komt is dat de Bloemekenswijk een zeer diverse buurt is, die nu in een soort opkomstperiode is, er komen steeds meer nieuwe initiatieven maar buurtcohesie ligt nog wat laag. Er zijn heel veel mooie straatnamen in de buurt — en het is opvallend dat er zo weinig bloemen zijn in de buurt.

Er zijn enkele ideeën uitgekomen over de mogelijke uitzicht van het symbool van de Bloemekenswijk, de twee meest populaire ervan zijn 1) een variatie op Christo uitgevoerd op de watertoren in de Maïsstraat en 2) een gigantische ‘straattapijt’ op Van Beverenplein.

De watertoren wordt ingepakt in een groot stuk stof met bloemenpatronen.

De watertoren wordt ingepakt in een groot stuk stof met bloemenpatronen.

'Straattapijt' komt op Van Beverenplein om aan te tonen dat het gebied van de Bloemekenswijk is en om de snel rijdende auto's doen afremmen

'Straattapijt' komt op Van Beverenplein om aan te tonen dat het gebied van de Bloemekenswijk is en om de snel rijdende auto's doen afremmen

Voor de praktische redenen valt de keuze waarschijnlijk op de tweede optie. Voor beide ideeën is het nodig om een bloemenpatroon te ontwerpen — op dit moment zijn we hiermee bezig. In de reeks workshops die onderdak bij Guislain museum vinden, experimenteren wij met patronen en bloemen. Hoe maken wij één tekening waar de diversiteit van de buurt, inclusief de verschillende culturen die hier vertegenwoordigd zijn, afgebeeld is? Hoe maken wij een herhalende tekening eigenlijk? Hoe komen wij als een groep tot een resultaat dat wij (allemaal) ook mooi kunnen noemen?

Patroon 2.jpg

Iedereen wie geïnteresseerd is, is zeer welkom. U kunt naar de workshops komen: https://www.facebook.com/events/384771402004646/ en u kunt rechtstreeks met ons contact opnemen per e-mail: anyuta@wiazemsky.eu.

Design: Fru Pintér

Design: Fru Pintér

Design: Fru Pintér

Design: Fru Pintér


BRUGSE POORT

IMG_8149.JPG

De Brugse Poort heeft veel gezichten en in dit onderdeel van het project willen wij die verschillende gezichten letterlijk in kaart brengen.

Het wordt gedaan aan de hand van foto's en andere beelden die op de gewone straattegels getransponeerd worden. Die foto's kunnen zowel vandaag als verleden van de Brugse Poort uitbeelden. Hoe komt het dat de buurt vandaag is zoals ze is? En wat is het vandaag eigenlijk?

IMG_8140.JPG

In deze buurt werd er ook een bevraging gedaan en het schijnt dat het zeer moeilijk of zelfs onmogelijk is om één kern in de Brugse Poort aan te duiden. Je hebt er Oosterse sfeer en Zuiderse sfeer, je hebt er enorme aanbod van culturele activiteiten die uit verschillende organisaties komt, je hebt er een zeer grote diversiteit van culturen.

Daarom werd er (voorlopig) een keuze gemaakt om de straattegels als de dragende medium te gebruiken. Archieffoto's, foto's van de buurtbewoners en andere beeldende materialen over de buurt worden erop gedrukt met de intentie om deze tegels in de relevante plaatsen te zetten. Om een voorbeeld te geven: in de Groene Vallei was er ooit het grootste textielfabriek in de wereld, La Lys. Daar kan een reeks archiefbeelden komen over deze fabriek.

IMG_8146.JPG

Tot nu toe hebben wij de volgende ideeën en reacties gekregen/verzameld:

  • Een aantal tegels voor de doortrekkersterrein. Op die manier wordt deze organisatie ook op de kaart van de buurt gezet en tegelijkertijd wordt de Brugse Poort al dan niet symbolisch tot de Boerse Poort en verder verspreid.
  • Een aantal tegels in samenwerking met de Cyanotype collectief van Bij' De Vieze Gasten. Het zullen waarschijnlijk foto's zijn, die in de Brugse Poort genomen zijn - recent of long long time ago.
  • Een aantal tegels in samenwerking met de koor van Adriana La Selva. Dan gaan wij de gezang/muziek van de Brugse Poort proberen vatten. Is een interessante oefening om oftewel het geluid visueel te presenteren ofwel een downloadbare geluidbestand via QR beschikbaar te maken.
  • Een reeks tegels voor Korhoenstraat. Dat kan een werk aan zich zijn, bvb een reeks dat sfeer van de straat probeert te registreren.

Achteraf wordt er een map gemaakt met de locaties van alle tegels - op die manier worden verschillende plekjes in de Brugse Poort één geheel.

IMG_8144.JPG

Het project is open, als je ook wilt meedoen, ook met je straat of met je organisatie, dat mag zeker en vast. Kom naar de workshops: https://www.facebook.com/events/1803016839776209/ of contacteer ons via e-mail: anyuta@wiazemsky.eu. Hoe meer verschillende visies/aspecten van de Brugse Poort wij verzamelen hoe interessanter het werk wordt.

Design: Fru Pintér

Design: Fru Pintér

Design: Fru Pintér

Design: Fru Pintér