Back to All Events

DE NIET-OBJECTEN VEILING

  • Croxhapox 34 Zilverhof Gent, Vlaanderen, 9000 Belgium (map)

17 SEPTEMBER 2017 

17:00

DE NIET-OBJECTEN VEILING

Een performance
met Ward Claeys als veilingmeester
(for English — scroll)

U bepaalt de waarde van het verhaal en het gebruiksrecht van een kunstwerk.
 

Er zullen meer dan 30 objecten worden geveild aan bepaal-het-zelf startprijs.

Er worden foto’s, tekeningen, stoelen, ... geveild die hun waarde krijgen door hun verhaal, intentie of (goede) bedoeling.

De objecten zijn deel van de artistieke projecten van Ann De Keersmaeckeren Anyuta Wiazemsky.

 

Het project 'The Other Chair' door Ann verzet stoelen van verschillende cafés uit de Brugse Poort in Gent.

Het project 'We are happy when we make this door Anyuta toont werken in de openbare ruimte (in samenwerking met onder andere patiënten van het psychiatrische centrum Dr. Guislain en cliënten van het jeugd- en gezinszorg centrum Sint-Jan-Baptist).

Voor elk aangekocht object voorzien we een echtheidscertificaat.

We verwelkomen u graag met gratis drank en hapjes vanaf 16u30.

U KUNT DE WERKEN IN DEZE CATALOGUS BEKIJKEN

 

========================

17 SEPTEMBER 2017 

17:00 

Croxhapox, Zilverhof 34

NON-OBJECTS AUCTION

A performance with Ward Claeys as auctioneer

You determine the value of the story and of the right to use an artwork.

More than 30 items will be auctioned at the set-your-own start price.

Pictures, drawings, chairs, ... are auctioned and acquire their value through their story, intent or (good) cause.

The objects are part of the artistic projects of Ann De Keersmaecker andAnyuta Wiazemsky.

Ann's project 'The Other Chair' by Ann features chairs from various cafés from the Bruges Gate in Ghent.

Anyuta's project 'We're happy when we make this' by Anyuta shows works in public space (in collaboration with, amongst others, patients from the psychiatric center Dr. Guislain and clients of the youth and family care center of St. John the Baptist).

For each purchased item we provide a certificate of authenticity.

We welcome you with free drinks and snacks from 4.30 pm.

BROWSE THE WORKS IN THE ONLINE-CATALOGUE

Earlier Event: September 10
In Transitie - Oude Dokken - 2 rondleidingen
Later Event: September 23
SORRY, NOT SORRY: Symbolen: Schipperskaai